بزرگترين بانك مقالات دام و طيور
Livestock and Poultry Articles biggest bank  
قالب وبلاگ
لینک دوستان

LINCOCIN

دسته داروئي:

آنتي بيوتيک

اشکال داروئي:

Water Soluble Powder: Lincomycin HCl 40%

براي کسب اطلاعات به داوري LINCOMYCIN مراجعه شود.

موارد مصرف:

از اين دارو براي درمان موضعي درماتيت انگشتي در گاو استفاده مي­شود. در دام مبتلا به درماتيت انگشتي حيوان مدام پابه پا مي­شود. در اين عارضه ابتدا زخمي در شيار بين پاشته ايجاد شده که مي­تواند پيشرفت کرده و منجر به مشکلات بعدي شود. وقتي بعد از مدتي عفونت پيشرفت کرد گاو مبتلا دچار لنگش شده و اشتها و توليد شير آن کاهش مي­يابد. براي کسب آگاهي بيشتر در مورد مصرف اين دارو در طيور به داروي Lincomycin مراجعه شود.

مقدار و روش مصرف:

يک بسته 150 گرمي لينکوسين 40% را در 100 ليتر آب (600 ميلي­گرم لينکومايسين در ليتر آب) حل نموده و به صورت اسپري موضعي مورد استفاده قرار گيرد. قبل از مصرف از تميز بودن موضع عمل اطمينان حاصل شود. زخم به طور کامل با محلول آبي حاوي 600 ميلي­گرم لينکومايسين در ليتر شسته شود. درمان با استفاده از اسپري بايد 2ـ1 روز ادامه يابد. هر روز بايد محلول تازه تهيه شود. طول مدت درمان 8 روز مي­باشد.

طيور: يک بسته 150 گرمي پودر لينکومايسين را در 2000 ليتر آب آشاميدني طيور حل کنيد يا اينکه يک قاشق (حدود g5/8) پودر را در 120 ليتر آب حل نماييد (براين اساس محلول حاوي حدود mg30 لينکومايسين در هر ليتر آب آشاميدني يا حدود mg/kg5). درمان ممکن است به مدت 7 روز ادامه يابد.

 

LINCOMYCIN+SPECTIONOMYCIN

دسته داروئي:

آنتي بيوتيک.

اشکال داروئي:

Solution for injection:

Lincomycin 50mg/ml+Spectinomycin 100mg/ml

Water Soluble Powder:

Lincomycin 33.3%Spectinomycin 66.7%

مکانيسم اثر:

لينکومايسين از گروه آنتي بيوتيکهاي لينکوز آميدي مي­باشد که خاصيت باکتريواستاتيکي دارد. اين دارو به محل S50 ريبوزوم باکتريها متصل شده و سبب مهار ساخت پروتئين مي­شد. محل اتصال اين آنتي­بيوتيک به ريبوزوم در نزديکي جايگاه اتصال کلرامفنيکل و اريترومايسين بوده و احتمالاً قسمتي از جايگاه براي اتصال اين آنتي­بيوتيک­ها مشترک مي­باشد که اين موضوع مي­تواند نمايانگر چگونگي اثر آنتاگونيستي بين لينکومايسين بوده و احتمالاً قسمتي از جايگاه براي اتصال اين آنتي­بيوتيک­ها مشترک مي­باشد که اين موضوع مي­تواند نمايانگر چگونگي اثر آنتاگونيستي بين لينکومايسين و اريترومايسين باشد و علت ايجاد مقاومت به اين دارو ناشي از عدم توانايي اتصال اين آنتي­بيوتيک به ريبوزوم مي­باشد. اسپکتينومايسين از گروه آنتي­بيوتيکهاي آمينوسيکليتون مي­باشد. اين آنتي بيوتيک از طريق اتصال به محل S30 ريبوزوم باکتري مانع از سنتز پروتئين مي­شود. تجزيه آزمايشگاهي نشانگر اين است که مصرف توأم اين دو آنتي بيوتيک تأثيري به مراتب بيشتر از مجموعه اثر آنها در حالت جداگانه به روي گونه­هاي مايکوپلاسما و باکتريها دارد.

فارماکوکينتيک:

در تجويز خوراکي، لينکومايسين به راحتي و به سرعت از دستگاه گوارش حيوان جذب مي­شود ولي اين جذب کافي نمي­باشد. بخصوص در مصرف همزمان با غذ يا کائولن مقدار جذب گوارشي اين آنتي­بيوتيک کاهش مي­يابد. جذب لينکومايسين هنگام تزريق داخل عضلاني کامل است. در بيشتر حيوانات حداکثر سطح سرمي دارو از طريق خوراکي پس از 60 دقيقه و در تجويز داخل عضلاني پس از 6ـ4 ساعت به دست مي­آيد.

نيمه عمر دارو در تجويز خوراکي يا عضلاني 6ـ4 ساعت مي­باشد. اين آنتي­بيوتيک بطور وسيع در بدن منتشر مي­شود و غلظت آن در اکثر بافت­ها از جمله استخوان­ها به ميزان بالا و مناسب مي­رسد. بيشترين غلظت در کبد و کليه­ها ميباشد در حالي که غلظت در مايع مغزي ـ نخاعي بسيار کم مي­باشد. قسمتي از لينکومايسين در کبد متابوليزه مي­شود ولي بيشتر آن از طريق صفرا، مدفوع و ادرار بدون تغيير دفع مي­شود. در طيور 7 روز پس از مصرف خوراکي، اين آنتي­بيوتيک به اشکال زير از بدن حيوان دفع مي­شود:

حدود 80 درصد لينکومايسين بدون تغيير، 10 درصد به صورت سولفوکسايد لينکومايسن و 5 درصد به صورت –N متيل لينکومايسين.

در سگ نشان داده شده است که در مصرف خوراکي لينکومايسين، 77 درصد دارو از راه مدفوع و 14 درصد آن از طريق ادرار دفع مي­شود. ولي تزريق عضلاني لينکومايسين مقدار دفع مدفوعي را به 38 درصد و مقدار دفع ادراري را به 49 درصد مي­رساند.

 

موارد مصرف:

اين دارو براي درمان عفونت­هاي ناشي از ميکروارگانيسم­هاي حساس به لينکومايسين و يا اسپکتيونومايسين (مانند گرم مثبت­هايي چون استافيلوکوک، استرپتوکوک­هاي بتاهموليتيک و گونه­هاي مايکوپلاسما و برخي گرم منفي­ها) در گوساله شيرخوار، گوسفند و بز، مرغ و بوقلمون، سگ و گربه بکار مي­رود.

گوسفند و بز: عفونت­هاي اوليه و ثانويه دستگاه تنفسي ناشي از مايکوپلاسما­ها  اجرام ميکروبي حساس به لينکومايسين و اسپکتينومايسين، پنوموني و پلوروپنوموني واگير و درمان عفونت سم (Foot rot) ناشي از باکتريوئيدس نودوزوس و آگالاکسي گوسفند.

مرغ و بوقلمون: پيشگيري و درمان مايکوپلاسموز يا عفونت مزمن تنفسي (CRD) و CRD COMPLEX همچنين براي درمان و براي طيور و عفونت­هاي استافيلوکوکي و بيماري آريزونا در جوجه و بوقلمون.

گوساله شيرخوار (قبل از شروع نشخوار): درمان عفونتهاي تنفسي ـ گوارشي (پنوموآنتريت گوساله­هاي شيرخوار) ناشي از اجرام حساس به اين دارو.

گربه: درمان عفونتهاي ادراري و قسمتهاي فوقاني دستگاه تنفس، عفونتهاي موضعي و عفونتهاي ثانويه باکتريايي.

سگ: درمان عفونتهاي تنفسي (مانند پنوموني، فارنژيت، لارنژيت و برونشيت)، پوستي، مجاري ادراري و تناسلي (مانند متريت و عفونت مثانه) و عفونتهاي ثانويه.

مقدار و روش مصرف:

محلول تزريفي:

گوسفند و بز: ml1 به ازاء هر 10 کيلوگرم وزن دام به صورت تزريق داخل عضلاني يکبار در روز به مدت 3 روز متوالي.

مرغ و بوقلمون: ml1/0 به ازاء هر 5/0 کيلوگرم وزن طيور، به صورت تزريق زير جلدي يکبار در روز و به مدت 3 روز متوالي.

گوساله شيرخوار: ml1 به ازاء هر 5 کيلوگرم وزن بدن، به صورت داخل عضلاني. درمان مي­تواند به فواصل 24ـ12 ساعت و تا 12 روز ادامه يابد.

پودر محلول در آب:

ـ براي پيشگيري CRD و CRD COMPLEX محتويات يک بسته (150 گرم) را در 200 ليتر آب آشاميدني طيور حل کرده و براي 5ـ3 روز اول زندگي در اختيار جوجه­ها قرار داده شود. اين مقدار دارو بايد در سن 4 هفتگي و يا بعد از واکسيناسيون و بروز استرس به مدت 2ـ1 روز در اختيار جوجه­ها قرار گيرد.

ـ براي درمان CRD و CRD COMPLEX محتويات يک پاکت را در 200 ليتر آب آشاميدني طيور حل نموده و به مدت 7ـ5 روز در اختيار جوجه­ها داده شود.

ـ براي درمان سينوويت عفوني طيور ناشي از M.Synoviae محتويات يک بست ار در 400 ليتر آب حل نموده و به مدت 5ـ3 روز در اختيار طيور داده شود.

 

موارد منع مصرف:

ـ در حيوانات حساس به دارو استفاده شود.

ـ مصرف اين دارو در تک سمي­ها ممکن است باعث بروز کوليت شود.

ـ مصرف خوراکي لينکومايسين در نشخوارکنندگان بالغ، خرگوش و خوکچه توصيه نمي­شود.

تداخل داروئي:

ـ لينکومايسين با سولفات کانامايسين و نووبيوسين سديم ناسازگار است.

ـ محلول هيدروکلرايد لينکوماسين با بنزيل پني­سيلين و فني­توئين سديم ايجاد رسوب مي­کند.

ـ ماکروليدها و کلرامفنيکل با لينکوزآميدها اثر آنتاگونيسم دارند، بنابراين نبايد به طور همزمان مصرف شوند.

ـ ماکروليدها و کلرامفنيکل با لينکوزآميدها اثر آنتاگونيسم دارند، بنابراين نبايد به طور همزمان مصرف شوند.

ـ مصرف همزمان لينکوزآميدهابا آمينوگليکوزيدها، اسپکتينومايسين، مترونيدازول و تري متوپريم سولفامتوکسازل باعث افزايش اثر آنها مي­شود.

زمان پرهيز از مصرف:

ـ دامهاي مداوا شده تا 14 روز پس از آخرين تزريق دارو نبايد براي مصرف غذايي انسان کشتار شوند.

ـ شير دامهاي تحت درمان در طول درمان و تا 48 ساعت پس از آخرين تزريق دارو نبايد به مصرف غذايي انسان برسد.

ـ در طيور: درمان مي­بايستي 48 ساعت قبل از کشتار قطع شود. تخم مرغ­هاي توليدي حداکثر تا 10 روز پس از آخرين  درمان نبايست مورد مصرف غذاي انسان قرار گيرند.

 

 

LINCONEOCIN

دسته داروئي:

آنتي بيوتيک داخل پستاني (براي گاوهاي شيروار).

اشکال داروئي:

Composition per Syringe:

Lincomycin HCl: 350mg

Neomycin Sulfate: 150mg

Perdnisolon: 5mg

Base To: 5mg

مکانيسم اثر و فارماکوکينتيک

لينکومايسين آنتي بيوتيک از خانواده ماکروليدها بوده و بيشترين تأثير آن برروي باکتري­هاي گرم مثبت مي­باشد. لينکومايسين در بافت پستان توزيع خوبي داشته و بطور اختصاصي با تحت واحد S50 ريبوزوم باکتريها باند شده و از سنتز پروتئين باکتريها ممانعت بعمل مي­آورد. اين دارو در کبد متابوليزه شده  از طريق ادرار و صفرا دفع مي­گردد.

نئومايسين سولفات از آمينوگليکوزيدهاي سمي بوده و با اتصال به تحت واحد S30 ريبوزومهاي باکتريهاي گرم مثبت و گرم منفي مانع از سنتز پروتئين اين باکتريها شده و همچنين با اختلال در ديواره سلولي باکتريها نقش باکتري سايدي (باکتري کشي) دارد.

 

 

موارد مصرف:

براي درمان ورم پستان گاوهاي شيري.

مقدار و روش مصرف:

متعاقب دوشيدن کارتيه مبتلا، آنرا ضدعفوني کرده شسته و خشک نمائيد. سپس محتويات يک سرنگ (پماد پستاني) را به روش استريل وارد کارتيه نمائيد. (با ماساژ دادن کارتيه به طرف بالا سعي نمائيد دارو را وارد بافت پستان نمائيد).

موارد منع مصرف:

در دوره خشکي گاوها استفاده نشود.

زمان پرهيز از مصرف:

شير: 72 ساعت بعد از درمان.

        گوشت: 7 روز بعد از درمان

 

MASTIJETFORTE

دسته داروئي:

آنتي بيوتيک داخل پستاني (براي گاوهاي شيروار).

اشکال داروئي:

8g Disposable Syringes

Contains: Tetracycline HCl: 200mg

Neomycin (base): 250mg

Bacitrcin: 2000IU

Prednisolone: 10mg

موارد مصرف:

ماستيجت فورت براي استفاده در گاوهاي شيري ساخته شده و ترکيب آنتي بيوتيک­هاي استفاده شد در آن بر طيف وسيعي از باکتري­هاي مولد ورم پستان موثر است. پردنيزولون موجود در آن يک کورتيکوستروئيد قوي است که با به حداقل رساندن واکنش التهابي شديد پستان، در درمان شکل باليني نقش بسزائي دارد، اين امر بويژه با دخالت باکتريهاي آزاد کننده توکسين، وقوع حالت التهابي پستان را امري اجتناب ناپذير خواهد ساخت. کنترل موثر ورم پستان کار ساده­اي نبوده و مستلزم توجه به عوامل بسياري است که پنج عامل مهم عبارتند از:

ـ بازديد و نگهداري ماشين­هاي شيردوشي. ماشين­هاي ناکارآمد با آسيب رساندن به سرپستانک، زمينه ساز شيوع ورم پستان خواهند بود.

ـ درمان سريع موارد باليني. زيرا دامهاي آلوده باعث گسترش باکتريها خواهند بود.

ـ بهداشت خوب و شستشوي سر پستانک (Teat-dipping)، باعث محدوديت گسترش عفونت و کاهش فشار باکتريها خواهد بود.

ـ درمان دوره خشکي: ضمن درمان در دوره خشکي، عفونتهاي تحت باليني آشکار شده و شروع خوبي براي دوره شيرواري بعدي خواهد بود.

ـ درمان دوره خشکي: ضمن درمان در دوره خشکي، عفونت­هاي تحت باليني آشکار شده و شروع خوبي براي دوره شيرواري بعدي خواهد بود.

ـ حذف گاوهايي که ورم پستان­هاي مکرر دارند. اين گاوها خطر عمده­اي براي افراد گله به شمار مي­روند.

مقدار و روش مصرف:

لازم است محتويات يک سرنگ در کارتيه آلوده بطور کامل تخليه شود. تزريق دارو بايد بلافاصله پس از تخليه کامل پستان، تميز و ضد عفوني کردن سر پستانک­ها انجام گيرد. در صورت نيز مي­توان 24 ساعت بعد درمان را تکرار کرد.

زمان پرهيز از مصرف:

شير دام در طول درمان و 72 ساعت بعد از آخرين بار مصرف (6بار شيردوشي) نبايد به مصرف انسان برسد. همچنين شير کارتيه­هاي سالم نيز در مدت درمان کارتيه­هاي آلوده و يا يک بار دوشيدن پس از آخرين دوز درماني، نبايد به مصرف انسان برسد.

 

MEGALON-M

دسته داروئي:

آنتي­بيوتيک داخل پستاني (براي گاوهاي شيروار).

اشکال داروئي:

Diposable Syringes:

Contains: Erythromycin: 50mg

Trimethoprim: 50mg

مکانيسم اثر:

اريترومايسين از آنتي­بيوتيکهاي ماکروليد بوده و با اتصال قابل برگشت به جزء ريبوزوم S50 از سنتز پروتئين باکتريها جلوگيري نموده و داراي اثر باکتريواستاتيک مي­باشد ولي در غلظت­هاي بالا باکتريوسيدال نيز مي­باشد.

تري متوپريم با مهار آنزيم دي هيدروفولات ردوکتاز مانع از تبديل اسيد دي­هيدروفوليک به اسيد تتراهيدروفوليک مي­شود، بنابراين باعث توقف بيوسنتز اسيدهاي نوکلئيک و پروتئين باکتريها شده و موجب مرگ آنها مي­شود.

موارد مصرف:

اين دارو براي درمان اورام پستان ناشي از استرپتوکوک­ها و استافيلوکوک­ها و E.Coli در دوره شيرواري بکار مي­رود.

مقدار و روش مصرف:

يک سرنگ براي هر کوارتر پستان مبتلا به عفونت تجويز شود. اين عمل دوبار در روز و بعد از دوشش و ضدعفوني انجام گيرد. مدت درمان حداکثر 3 روز مي­باشد.

موارد منع مصرف:

حساسيت در برابر اریترومايسين و تري متوپريم.

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: 5 روز.

شير: 3 روز براي کوارترهاي درمان شده و يک روز براي ساير کوارترها.

 

MULTIMAST

دسته داروئي:

آنتي بيوتيک داخل پستاني (براي گاوهاي شيروار).

اشکال داروئي:

4.5g Diposable Syringes: Contains:

Neomycin as Neomycin Sulphate BP: 250mg

Streptomycin as Streptomycin Sulphate BP: 250mg

Benzyl penicillin BP: 100,000IU

Oxy tetracycline Hydrochloride BP: 50mg

Prednisolone BP: 10mg

موارد مصرف:

اين دارو حاوي چهار آنتي بيوتيک به همراه داروي ضد التهاب مي­باشد که براي معالجه انواع عفونتهاي پستاني حاد و مزمن در گاوهاي شيري بکار مي­رود. اين دارو برروي اکثر ميکروارگانيسم­هاي مولد ورم­هاي پستاني موثر مي­باشد.

مقدار و روش مصرف:

به محض مشاهده علائم ورم پستان از طريق مجراي شير پستانک آلوده محتويات انژکتور مولتي مست را در پستان گاو وارد نمائيد. براي معالجه کامل هر پستانک آلوده معولاً سه پماد مولتي مست (در فواصل هر 12 ساعت يک عدد) بايد مصرف شود. فواصل مصرف هر پماد نبايد بيش از 12 ساعت باشد و قبل از مصرف پماد مولتي مست نسبت به تخليه کامل پستان از شير اقدام نماييد.

موارد منع مصرف:

ـ در دوره خشکي استفاده نشود.

ـ در دامهايي که به پني­سيلين حساسيت دارند نبايد استفاده شود.

 

AIVOLOSIN

دسته دارویی: آنتی بیوتیک

اشکال دارویی:

 Water soluble powder

مکانیسم اثر: آیولوزين آنتی بیوتیک جدیدی است که از تایلوزین مشتق شده و در واقع استیل ایزووالریل تایلوزین تارترات می­باشد. مکانیسم اثر آن مشابه تایلوزین است. با این امتیاز که دارای قدرت بیشتری بر ضد مایکوپلاسما­ها می­باشد.

موارد مصرف: از آیولوزین به منظور کنترل، پیشگیری و درمان بیماری مزمن تنفسی در طیور که توسط مایکو پلاسما سينوویه و مایکو پلاسما گالی سپتيكوم ایجاد میشو­د استفاده می­گردد. موارد مصرف این دارو بیشتر در مرغ، اردک و بوقلون می­باشد

مقدار و روش مصرف:

به منظور پیشگیری از آلودگی­های مایکوپلاسمايي در جوجه­ها، میزان 125/0 گرم در هر لیتر از آب آشامیدنی معادل 25 گرم داروی خالص در 200 لیتر برای 3 روز اول زندگی جوجه­ها تجویز می­شود.

به منظور درمان در آلودگی­های مایکوپلاسمایی نظیر مواردی که عامل بیماری­زا در برابر تایلوزین مقاومت نشان می­دهند 25/0 گرم در هر لیتر آب آشامیدنی معادل 50 گرم از داروی خالص در 200 لیتر و در موارد عفونتهای مزمن و کاملاً مقاوم می­توان از آیولوزین با اطمینان کامل به میزان 100گرم در 200 لیتر آب آشامیدنی استفاده نمود.

زمان پرهیز از مصرف:

 استفاده از كليه فرآورده­های طیور در طول درمان و حتی تا 5 روز پس از آخرین تجویز ممنوع می­باشد.

 

Apramycin                                     

اشکال دارویی:

 Solution for injection 200m/ml

موارد مصرف: اثرضد باکتری­های گرم منفی این دارو، به خصوص در اشریشیاکولی و سالمونلا اثر دارد. همچنین از این دارو در عفونتهای ناشی از پروتئوس­ها، کلبسیلاها و ترپونماها استفاده ميشود. کاربرد اصلی و بالینی آپرامایسین در کلی­باسیلوز و سالمونلوز در گوساله­ها

می­باشد.

مقدار و روش مصرف: مقدار 20 میلی­گرم به ازای هرکیلوگرم وزنی بدن 1 تا 2 بار در روز.

زمان پرهیز از مصرف: گوشت گاو، گوساله، و گوسفند و بز 35 روز، گوشت ماکیان 7 روزو تخم مرغ نباید مصرف شود.

 

 

Gentamicin

اشکال دارویی:

 Solution for Injection, 100mg/ml and 50mg/ml

موارد مصرف:

 برای درمان عفونتهای ناشی از سپودوموناها به همراه برخی آنتی بیوتیک­های موثرتر استفاده می­شود ، همانند تیکارسیلین، پلی میكسین و سفالوسپورین­های نسل سوم.

جنتامایسین برضد برخی استافیلوکوکها، استرپتوکوکها و کورنیه باکترها موثر است. از جنتامایسین به شکل موضعی در درمان عفونتهای چشمی، گوشی و مننژیت، بخصوص در مادیان­ها استفاده می­شود. در سگ و گربه، عفونتهای ادراری و عفونتهای تنفسی و پوستی با استفاده از جنتامایسین درمان می­شوند.

مقدار و روش مصرف:

تزریق 1 روز اول مقدار 20/1 میلی­لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن داخل عضلانی هر 12 ساعت یک بار و روزهای بعد هر 24 ساعت یک بار به مدت 3 تا 5 روز.

داخل رحمی، مقدار 2000 میلی­گرم در 200 میلی­لیتر سرم فیزیولوژی.

داخل پستانی: در نشخوار کنندگان معمولاً 300 تا 500 میلی­گرم در مقداری سرم فیزیولوژی حل شده و داخل هر کارتیه پستان تزریق شود.

 

Kanamycin

اشکال دارویی:

Powder for Iinjection: kanamycin as sulfate 2 g/ vial + penicillin 2000000 IU/vial

مقدار مصرف:

در درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی و استافیلوکوکوس اورئوس استفاده می­شود. کانامایسین در درمان اورام پستان، آندونتریت، کلی باسیلوز و پاستورلوز به کار می­رود. کانامایسین موضعی در درمان عفونتهای گوش نيز کاربرد دارد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت 3 روز

شیر 2 روز

 

 

Neomycin

اشکال دارویی:

Water soluble Powder (as sulfate) 20%

Boluses: 450 mg

Ointment 1%

موارد مصرف:

نئومایسین: داروی مناسبی جهت درمان آنتریت ناشی از کلی فرم­ها، عفونتهای اداری ناشی از کلی­فرم­ها و عفونتهای پوست، گوش و چشم می­باشد. در ماکیان برای درمان سالمونلوز، کلی با سيلوز و عفونتهای استافیلوکوکی از نئومایسین استفاده می­شود.

 

مقدار و روش مصرف:

در سگ و گربه 2/5-10mg به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر 12 ساعت

در تک­سمی­ها مقدار 2گرم به ازای هر 450 kg از وزن بدن هر 12 ساعت به طور خوراکی

در نشخوار کنندگان : مقدار 10mg به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر 12 ساعت به صورت خوراکی

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت گاو، گوساله 30 روز، گوسفندو بره 20 روز، گوشت بوقلمون و مرغهای تخم گذار 14 روز و جوجه­های گوشتی 5 روز

شیر 3 روز

تخم مرغ 10 روز

 

 

Spectinomycin

اشکال دارویی:

 Solution for Injection Lincomycin 50mg/ml + Spectinomycin 100mg/ml

Water soluble Powder: Lincomycin 33.3%+ Spectinomycin 66.7%

مقدار و روش مصرف:

از این دارو در تمام حیوانات می­توان به میزان 20ـ10 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن هر 24 ـ 12 ساعت برای 3 تا 5 روز به صورت تزریق داخل عضلانی استفاده کرد. به صورت خوراکی نیز در تمام حیوانات به میزان 10 تا 40 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن یا 50 تا 200 گرم براي هر 1000 لیتر آب آشامیدنی استفاده نمود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت گاو و گوساله، گوسفند و بره 7 روز

ماکیان 3 روز

شیر 2 روزو تخم مرغ 10 روز

 

 Streptomycin

اشکال دارویی:

 Powder for injection (as sulfate): 1000 mg/vial

Powder for injection

1+1, 2+2, 3+3

به صورت ترکیب با پنی­سیلینها به ترتیب یک میلیون واحد الی سه میلیون واحد

مکانیسم اثر

این دارو بیشتر برارگانیزمهای گرم منفی موثر است اما در مقابل استرپتوکوکها و بی­هوازی­هابی تاثیر است. معمولاً از استرپتومایسین در درمان عفونتهای ناشی از کلی فرم­ها استفاده می­شود. در بعضی موارد از ترکیب استرپتومایسین با بنزیل پنی­سیلین به شکل داخل پستانی نیز استفاده می­شود.

از استرپتومایسین در برخی حالات بالینی زیر نیز استفاده می­شود.

عفونتهای بعد اززایمان،مننژیت،اورام پستان، فلگمون عفونتهای پوستی و عفونتهای زخم. عفونتهای ثانویه به بیماریهای ویروسی و عفونتهای نافی

مقدار و روش مصرف:

در اسب گاو، گوسفند، مقدار 5-10mg به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن هر 12 ساعت به صورت تزریقی داخل عضلانی به مدت 3 تا 5 روز

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت گاو، گوساله، گوسفند و بره  30 روز

گوشت ماکیان      4روز

شیر                   2روز

تخم مرغ              10 روز

 

Dihydro streptomycin

اشكال دارويي:

Solution for injection (as sulfate):250mg/ml

موارد مصرف:

در درمان عفونتهای موضعی و سیستمیک مانند عفونتهای ادراری و گوارشی، پوستی و عفونت زخم، استئوآرتریت اورام پستان، مننژیت، تراکئوبرونشیت و پنومونی ناشی از باسیلهای گرم منفی «مایکو باکتریاها» مایکوپلاسماها و استافیلوکوکوس اورئوس از این آنتی بیوتیک استفاده می­شود

از دی هیدرواسترپتومایسین در درمان اختصاصی لپتوسپیروز نیز استفاده می­شود.

 مقدار و روش مصرف:

 (همانند استرپتومایسین است)

زمان پرهیز از مصرف: نامشخص

 

 Avoparcin

دسته دارويي آنتي­بيوتيك محرك رشد.

اشكال دارويي:

 Premix: 5% and 10%

3ـ مكانيسم اثر: آوپارسين بر باكتري­هاي گرم مثبت دستگاه گوارش تأثير نموده و با ممانعت از رشد و تكثير باكتري­هاي بيماريزاي روده­اي مانع تحريك و تخريب سلول­هاي ديواره روده مي­گردد. وجود باكتري­ها در روده ضايعاتي را در ساختمان و بنياد سلول­هاي مخاطي آن ايجاد مي­نمايد كه بدن بايد به طور دائم اين ضايعات سلولي را ترميم و جبران نمايد.

آوپارسين به ميزان قابل ملاحظه­اي باكتري­هاي روده­اي را نابود ساخته، ضايعات سلولي را تقليل داده و موجبات بهبود مصرف پروتئين و كاهش مصرف انرژي را فراهم مي­سازد و در نتيجه تبديل مواد غذايي بهتر انجام مي­شود و رشد و اضافه وزن دام و طيور و همچنين قدرت شيردهي دام افزايش مي­يابد.

4ـ فرماكوكينتيك:

آوپارسين آنتي بيوتيكي است كه توسط استرپتوماينس كانديدوس توليد مي­گردد كه در واقع يك گليكوپپتيد بوده و از طريق دستگاه گوارش جذب نمي­شود بنابراين تأثير خود را بر فلور ميكروبي دستگاه گوارش برجاي مي­گذارد و در نهايت پس از تجزيه دارو ،متابوليت­هاي حاصله از بدن دفع مي­گردد.

موارد مصرف:

 آوپارسين در طيور و دامها جهت حصول برخي از نتايج ذيل مصرف مي­گردد:

ـ افزايش سرعت رشد و بهبود تبديل مواد غذايي در دام و طيور

ـافزايش توليد شير در گاوهاي شيري

ـ افزايش وزن بدن و كيفيت تخم­مرغ

ـ افزايش قدرت توليد گوشت و تخم­مرغ

ـ افزايش ميزان باروري در تخم­مرغ­هاي نطفه­دار

مقدار و روش مصرف:

طيور: 5/7 تا 15 ميلي­گرم به ازاء هر كيلوگرم غذاي آماده شده كه حدوداً معادل 150 تا 300گرم از آوپارسين 5% در يك تن غذا خواهد بود.

گاو شيري: 4 تا 10 ميلي­گرم به ازاي هر كيلوگرم غذاي آماده شده كه حدوداً معادل 80 تا 200 گرم از داروي 5% در يك تن غذا خواهد بود.

زمان پرهيز از مصرف: ندارد

 Bccitracin

دسته دارويي: آنتي بيوتيك

اشكال دارويي:

 Water soluble powder 5-10%

3ـ مكانيسم اثر: باسيتراسين از آنتي­بيوتيك­هاي پلي­پپتيدي مي­باشد و همانند پني­سيلين در ساختمان سلولي خود داراي حلقه تيازوليدين است. باسيتراسين مانع از تشكيل ديواره سلولي مي­شود و اين اثر را با تداخل و جلوگيري از برخي واكنش­هاي فسفريلاسيون كه هنگام تشكيل پپتيد و گليكان ديواره به انجام مي­رسد اعمال مي­كند. عدم تشكيل ديواره سلولي در باكتري­ها به علت نفوذ آب به داخل سلول باعث مرگ باكتري مي­شود.

4ـ فارماكوكنيتيك

جذب باسيتراسين از طريق روده، پوست، زخم­ها، غشاهاي مخاطي، پرده جنب، مايع مفصلي و همچنين از راه استنشاق محدود است. بنابراين در عفونت­هاي سيستميك بايد اين آنتي­بيوتيك را از راه تزريقي تجويز نمود.

با اين وجود به علت سميت زياد اين دارو بر كليه­ها، اين روش نيز مجاز نمي­باشد. پس از تزريق عضلاني، جذب دارو تقريباً به خوبي صورت گرفته، به شكل وسيع در تمام بدن انتشار مي­يابد و در نهايت از طريق پالايش گلومرولي وارد ادرار مي­شود.

موارد مصرف: از باسيتراسين در مواردي كه ارگانيزم­ها نسبت به پني­سيلين مقاوم شده­اند استفاده مي­شود به علت اينكه مقاومت نسبت به باسيتراسين به ندرت ايجاد مي­شود. طيف اثر اين­ آنتي بيوتيك محدود مي­باشد.

از انواع باسيتراسين خوراكي در گونه­هاي مختلف حيواني به صورت افزودني به غذا و براي تسريع رشد استفاده مي­شود. استفاده موضعي از باسيتراسين، در عفونتهاي گوش، چشم و پوست كاربرد دارد.

مقدار و روش مصرف: در موارد بروز استرس مقدار 000/120 تا 000/480 واحد بين­المللي در حدد 30 تا 120گرم از باسيتراسين 10 درصد براي مدت­ 4 تا 5 روز در 100 ليتر آب آشاميدني.

ـ جهت تسريع برگشت به حالت عادي پس از ابتلا، به كوكسيديوز لازم است مقدار 000/240 واحد بين­المللي (600 گرم از باسيتراسين 10 درصد)در100 ليتر آب

زمان پرهيز از مصرف: ندارد

 

 

 

Ceftiofur Sodium

دسته دارويي: آنتي­بيوتيك

اشكال دارويي:

Solution for Injection: 50mg/ml –

Sterile Powder 1g and 4g Vials –

مكانيسم اثر: سفتي فور از گروه سفالوسپرين­ها است. سفالوسپرين­ها از طريق غيرفعال نمودن آنزيم ترانس پپتيداز در سنتز ديواره سلولي اختلال ايجاد مي­كنند. سفالوسپورين­ها عليه اكثر كوكسيهاي گرم مثبت و بعضي از باكتري هاي گرم منفي نظير E.Coli، كلبسيلا موثرند. به اين ترتيب كه به پروتئين­هايي كه محل اتصال پني­سيلين بوده و در غشاء سيتوپلاسمي باكتري وجود دارند، پيوند يافته و احتمالاً با آسيلاسيون آنزيمهاي ترانس پپتيداز متصل به غشاء ساخت ديواره سلولي باكتري را مهار مي­كنند. اين اثر مانع از اتصال متقاطع زنجيرهاي پپتيد و گليكان كه براي قدرت و استحكام ديواره سلولي ضروري است، مي­شود. همچنين تقسيم و رشد سلولي نيز مهار گرديده، باكتري­هاي حساس غالباً ليز شده از بين مي­روند.

فارماكوكينتيك:

سفالوسپورين­ها پس از جذب در اثر اندامها و بافتها به غلظت درماني و يا حتي بيشتر مي­رسند. سفالوسپورين­ها متعاقب تزريق داخل عضلاني و يا زيرجلدي به سرعت جذب شده، در سراسر بدن منتشر مي­شوند و از آناجائيكه غلظت بالايي در خون ايجاد مي­نمايند بنابراين در فاصله كوتاهي پس از مصرف در ادار، صفرا، مايع سينوويال مفاصل، قسمت­هاي خارجي و مشبك استخوان يافت مي­شوند.

موارد مصرف:

سفتي فور در خارج و داخل بدن در مقابل استرپتوكوكوس زواپيدميكوس كه باكتري بيماريزاي مهم مربوط به دستگاه تنفس و تناسلي اسب مي­باشد موثر است. سفتي فور در درمان بيماريهاي تنفسي گاو به خصوص مواردناشي از باكتريهاي پاستورلا هموليتيكا، پاستورلا مولتوسيدا و هموفيلوس استفاده مي­شود. همچنين در درمان عفونتهاي دستگاه ادراري سگ­ها كه توسط E.Coli و پرتئوس ايجاد شده نقش موثري داشته و از آن براي كنترل عفونت كلي باسيلوز در جوجه­هاي يك روزه استفاده مي­شود. كه البته مي­بايست قبل از تجويز سفتي فور براي گله­هاي طيور ميزان تأثير آن از طريق آنتي بيوگرام بررسي و تأييد شود. از سفالوسپورين­ها مي­توان در عفونتهاي مجاري صفراوي، آندوكارديت باكتريايي، عفونت­هاي دستگاه تنفس تحتاني و فوقاني، سپتي سمي باكتريايي، عفونت­هاي دستگاه ادراري و مجاري آن، التهاب گوش مياني، عفونت­هاي استخواني، عفونت­هاي مجاري تناسلي، عفونت­هاي پس از انجام اعمال جراحي، التهاب صفاق، عفونت­هاي مفصلي و استؤميليت استفاده نمود.

مقدار و روش مصرف:

اسب: mg/kg4 روزانه يك تا دوبار به صورت عضلاني

نشخواركنندگان: mg/kg2ـ1 روزانه يك بار به صورت عضلاني تا 3 روز

جوجه­هاي يك روزه تزريق زيرجلدي 2/0 ـ08/0 ميلي­گرم به ازاء هر جوجه يك روزه كه در ناحيه گردن تزريق مي­شود.

 

 

Erythromycin 20%

دسته دارويي: آنتي بيوتيك

اشكال دارويي:

 Sol. powder 100 gr pack

Sol. Powder 1Lb pack

مكانيسم اثر: اريترومايسين از آنتي بيوتيك‌هاي ماكروليد بوده و با اختلال در كار سنتز پروتئين سلولي از رشد ميكروارگانيسم‌ها جلوگيري بعمل آورده و بر اين اساس اثرات باكتيريواستاتيك خود را اعمال مي‌كند.

موارد مصرف: اريتروماسين بيشتر بر باكتري‌هاي گرم مثبت اثر دارد. مصرف نوع خوراكي در عفونتهاي ناشي از مايكوپلاسما و كلستريدياي ماكيان مي‌باشد.

اريترومايسين 5% داروي اختصاصي جهت درمان بيماري لوك اروپايي (loque) در زنبور عسل مي‌باشد.

مقدار و روش مصرف: در طيور به ازاي هر 100 تا 200 ليتر آب آشاميدني مقدار 100 گرم از ارتيرومايسين تيوسيانات 20% اضافه مي‌گردد و درمان براي مدت 4 تا 5 روز متوالي ادامه مي‌يابد.

زمان پرهيز از مصرف:

 3 روز قبل از كشتار مرغ

10 روز قبل از استفاده انسان از تخم مرغ و بوقلمون تحت درمان

 

Fumagilin

دسته دارويي: آنتن بيوتيك ـ ضد بيماري نوزمادرزنبور عسل

اشكال دارويي:

 Water soluble powder

مكانيسم اثر: بيماري نوزما توسط هاگ نوعي ميكرسپوريديا به كلني منتقل مي‌شود وانگل طي چند دوره تزايد در سلول‌هاي اپتيليال روده سبب ايجاد بيماري و مرگ در زنبور عسل مي‌شود. فوماژيلين از تزايد اين انگل در سلول‌هاي اپتيليان روده جلوگيري مي‌كند.

موارد مصرف: فوماژيلين داروي اختصاصي براي مبارزه با Nosema apis است.

 اين ميكروسپوريدها در تمام مناطق جغرافيايي سبب ايجاد بيماري نوزما در زنبور عسل مي‌شود.

مقدار و روش مصرف: مقدار 20 گرم  فوماژيلين در آب ولرم حل شده و به 25 ليتر شربت قند خنك اضافه و به خوبي بهم زده مي‌شود. جهت درمان مقدار 5/0 تا 1 ليتر از داروي فوق به مدت 2 تا 3 هفته جهت استفاده زنبورها در هر كندو قرار گيرد.

 NEOMYCIN  

دسته داروئی:

آنتی بیوتیک

اشکال داروئی:

Water Soluble Powder (as sulfate): 20%

Boluses: 250 mg

Ointment: 1%

مکانیسم اثر:

نئومایسین آنتی بیوتیکی از خانواده آمینو گلیکوزیدها می­باشد که از طریق اتصال به ربیوزوم S30 باکتری موجب اختلال در خوانده کد ژنتیکی و در نتیجه مانع سنتز پروتئین در باکتری می­شود. برای کسب آگاهی بیشتر به داروی GENTAMICIN مراجعه شود.

فارماکوکینتیک:

این دارو به علت قطبی بودن شدید از لوله گوارش خیلی کم جذب می­شود ولی در صورتی که مخاط لوله گوارش صدمه دیده باشد جذب آن به مقدار بیشتری انجام می­شود اتصال به پروتئین­های پلاسمایی این دارو کمتر از 30 درصد می­باشد. میزان اتصال این دارو به اریتروسیت­ها 10 درصد است و وزن مولکولی نئومایسین آن قدر کم است که به راحتی از منافذ و اتصالات باز عروق عبور می­نماید. نئومایسین بصورت تغییر نیافته بیشتر از طرق فیلتراسیون گلومرولی کلیه از بدن دفع می­شود.

موارد مصرف:

نئومایسین سولفات به طور عمده بر روی باکتریهای هوازی گرم منفی نظیر E.Coli کلیسلا، پروتئوس، سالمونلا و برخی از باکترهای گرم مثبت اثر دارد، ولی بر روی باکتریهای بی هوازی تاثیر مطلوبی ندارد. این دارو در درمان عفونتهای باکتریایی گوارشی نظیر انواع آنتریت و اسهال در دام و طیور تجویز می­شود. همچنین نئومایسین در پیشگیری و درمان بیماریهای زیر بکار می­رود:

ـ پیشگیری و درمان اسهال کلی باسیلوزی که عامل اصلی مرگ و میر جوجه­ در سنین اولیه می­باشد.

ـ کنترل و درمان کلیه موارد بروز عفونتهای گوارشی در طیور، بوقلمون، گوسفند، گوساله و حیوانات زینتی .

ـ پیگیری و درمان کلیه عفونتهایی که در اثر باکتری­های گرم منفی نظیر سالمونلاها، E.Coli و غیره بوجود می­آید.

ـ از پماد این دارو برای درمان زخم­های باز بدن دامهای بزرگ و کوچک، زخم­های سم، زخم­های دم، در شاخ بری و شاخ سوزی، زخم محل اخته کردن، زخم محل زین در پشت اسب و محل نیش حشرات استفاده می­شود.

مقدار و روش مصرف:

طیور:

مقدار 100 گرم پودر نئومایسین 20 درصد قابل حل در آب را به 200ـ100 لیتر آب آشامیدنی اضافه نموده، پس از حل شدن برای 5 ـ3 روز در اختیار طیور قرار می­گیرد. باید توجه نمود که هر روز باید به اندازه مصرف همان روز از محلول نئومایسین تهیه شود.

گوساله­ها:

مقدار 2 گرم پودر نئومایسین 20 درصد قابل حل در آب آشامیدنی، به ازاء هر 40 کیلوگرم از وزن بدن 2 بار در روز، به مدت 5 ـ3 روز استفاده می­شود.

بولوس نئومایسین به میزان mg/kg10، روزانه به مدت 5ـ3 روز بصورت خوراکی و 2 بولوس به ازاء هر 50 کیلوگرم وزن بصورت داخل رحمی زیر نظر دکتر دامپزشک

 پماد 1% :

پس از تمیز کردن زخم و اطراف آن با پنبه استریل خشک دارو را دو بار در روز به موضع زخم و اطراف آن بمالید. در صورت نیاز و با نظر دکتر دامپزشک می­توان موضع را بوسیله باند و گاز محافظت نمود.

موارد منع مصرف:

ـ از مصرف این دارو در خرگوش، هامستر، خوکچه هندی و اسب پرهیز شود.

ـ این دارودر اختلالات کلیوی، انسداد روده­ها و بروز حساسیت به دارو نباید مصرف شود.

تداخل داروئی:

تجویز خوراکی نئمایسین ممکن است موجب کاهش جذب دیژیتالیس، متوتورکسات، پنی سیلین VK و ویتامین K شود. مصرف همزمان این دارو با سایر آمینوگلیکوزیدها و ویتامین B12 توصیه نمی­شود.

عوارض جانبی:

نئومایسین سمی ترین آمینوگلیلکوزید برای کلیه­ها میباشد. همچنین این دارو می­تواند به شدت برای سیستم دهلیزی و اعصاب شنوایی سمی باشد. سمیت شنوایی به خصوص در مواقعی که دارو در مجرای خارجی گوش چکانده شود و پرده صماخ نیز پاره باشد جلب توجه می­کند. نئومایسین همچنین ممکن است موجب کاهش برون ده قلبی شده و افت فشار خون را به دنبال داشته باشد.

زمان پرهيز از مصرف:

دامهای بزرگ: گوشت گاو: 30 روز

طیور: گوشت: 7 روز، تخم: 14 روز

گوشت گوسفند و بز: 20 روز

شیر:3 روز

 

PANTRISULE

دسته داروئی:

آنتی بیوتیک

اشکال داروئی:  

 Solution for Injection: Sulfamethoxazole: 200mg

  Trimethoprim: 4omg

مکانیسم اثر:

تری متوپریم موجود در ترکیب داروی فوق، آنزیم در هیدروفولات رودوکتاز را که در تبدیل اسید فولیک به اسید فولینیک نقش دارد مهار می­کند. سولفات متوکسازول هم قدرت میکروبی تری متوپریم را دو برابر می­کند و از تبدیل اسید پارا آمینو بنزوئیک به اسید فولیک جلوگیری می­کند، بدین ترتیب این دارو مرحله اول متابولیسم میکروب را از بین می­برد.

موارد مصرف:

این دارو در عفونتهای ناشی از ارگانیسم­های حساس به سولفامتوکسازول و تری متوپریم در اسب، گاو، گوسفند و بز می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.ارگانیسم­های حساس عبارتند از: بعضی از گونه­های استافیلوکوک، استرپتوکوک، اشریشیاکلی، اکتینومیست، اکتینوباسیلوس، پلوروپنوونی، انواع گونه­های کلبسیلا، لیستریامونوسیتوژنز، انواع گونه­های سالمونلا، پروتئوس میرابیلیس، انواع گونه­های پاستورلا، آنتروباکترآئروژنز، هموفیلوس، آنفلوانزا و انواع گونه­های کورینه باکتریوم می­باشد. همچنین از این دارو برای درمان ورم پستان، عفونت سم، تورم مفصل، عفونتهای ثانویه باکتریائی ناشی از عوامل ویروسی، عفونتهای مجاری ادراری، تناسلی وعفونتهای دستگاه تنفسی استفاده می­شود.

مقدار و روش مصرف:

این دارو به صورت عضلانی و تزریق آهسته داخل وریدی تجویز می­شود. دوز معمول دارو بر حسب سن و نوع حیوان یک میلی لیتر به ازاء هر 15ـ 10 کیلوگرم وزن بدن دام می­باشد. طول دوره درمان حداکثر 5 روز می­باشد.

موارد منع مصرف:

این دارو در حیواناتی که دارای نارسائی کبدی و یا کلیوی می­باشند و همچنین در موارد حساسیت به سولفانامیدها، نباید مصرف شود.

تداخل داروئی:

این دارو نبایستی همزمان با هگزامتیلن تترامین (متنامین) تجویز شود. فعالیت ضد باکتریائی سولفانامیدها، در صورت مصرف همزمان با داروهای بی حس کننده اتری (تتراکائین، پروکائین) که در اثر متابولیسم به PABA یا مشتقات آن تبدیل می­شوند ممکن است مختل شود.

 

عوارض جانبی:

واکنشهای ناشی از افزایش حساسیت به سولفانامیدها در بعضی موارد بروز می­نماید. کاهش اسید فولیک، کریستالوری و دیسکرازی خونی در مصرف طولانی مدت این دارو ممکن است اتفاق بیافتد و به ندرت ممکن است التهاب موضعی موقت در مخل تزریق ایجاد شود.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 8 روز، شیر 4 روز.

[ ] [ 12 ] [ محمد منصوری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

دوستان عزیز میتوانند نظرات و پیشنهادات خود را ازطریق پست الکترونیک برای ما ارسال کنند:

mmansouri111@gmail.com
با تشکر: محمد منصوری
امکانات وب
  • همیاری
  • مهم نیوز